اسنشیال اویل سیترونلا

اسنشیال اویل سیترونلا

مزایای روغن سیترونلا سیلان و جاوا دو گونه سیترونلا هستند که اسانس آن از طریق تقطیر بخار برگ های تازه آنها به دست می آید. ترکیب شیمیایی اصلی دو نوع روغن سیترونلا مشابه است، اما ترکیبات در مقادیر آنها متفاوت است: ترکیبات شیمیایی اصلی روغن سیترونلا سیلان که از گیاه Cymbopogon nardus به دست می‌آید […]