فواید و ترکیبات اسنشیال اویل جوانه میخک

فواید و ترکیبات اسنشیال اویل جوانه میخک

فواید و ترکیبات اسانس جوانه میخک میخک نیروگاهی از کاربردهای مفید سنتی است! در طب سنتی هندی و چینی از آنها به عنوان عوامل گرم کننده و محرک و برای کاربردهای ضد میکروبی استفاده می شود، در حالی که در گیاهان دارویی غربی برای درمان ویروس ها، باکتری ها و عفونت ها استفاده می شود. […]